Atatürk ve Ulusal Dil

Atat rk ve Ulusal Dil Atat rk y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay a da uygarl n

 • Title: Atatürk ve Ulusal Dil
 • Author: Şerafettin Turan
 • ISBN: null
 • Page: 335
 • Format: None
  • Free Download [Memoir Book] ☆ Atatürk ve Ulusal Dil - by Şerafettin Turan ↠
   335 Şerafettin Turan
  • thumbnail Title: Free Download [Memoir Book] ☆ Atatürk ve Ulusal Dil - by Şerafettin Turan ↠
   Posted by:Şerafettin Turan
   Published :2019-011-13T15:32:41+00:00

  Atat rk, y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay , z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay , a da uygarl n gerektirdi i t m kavramlar kar layacak zenginli e ula t rmak ve anlamay ve anla may kolayla t rarak ulusal k lt r m z y celtmeyi ama edinmi tir.Kitapta Atat rk Atat rk, y zy llard r de i ik etkilerle benli ini yitirir duruma gelmi bulunan T rk eyi ulusal bir dil yapmay , z kaynaklar na dayanarak onu bilin le i leyip g zelli ini ortaya karmay , a da uygarl n gerektirdi i t m kavramlar kar layacak zenginli e ula t rmak ve anlamay ve anla may kolayla t rarak ulusal k lt r m z y celtmeyi ama edinmi tir.Kitapta Atat rk n bunlar nas l ger ekle tirdi i ve bu konuda yap lan al malar anlat lmaktad r.

  Comment 260

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *