Bir Kara Çalma Öyküsü: Bilim, İdeoloji, Üniversite

Bir Kara alma yk s Bilim deoloji niversite ANAYASAYI TEBD L VE TA Y R G R M NE KATILMAKLA SU LANDI te Ankara S k y netim Komutanl na ba l mahkemede yarg land Yakla k bir bu uk y l s ren ve beraatla sonu lanan bu dava asl nda lkenin Mar

 • Title: Bir Kara Çalma Öyküsü: Bilim, İdeoloji, Üniversite
 • Author: Şerafettin Turan
 • ISBN: 9789752204775
 • Page: 127
 • Format: None
  • [PDF] Download å Bir Kara Çalma Öyküsü: Bilim, İdeoloji, Üniversite | by ☆ Şerafettin Turan
   127 Şerafettin Turan
  • thumbnail Title: [PDF] Download å Bir Kara Çalma Öyküsü: Bilim, İdeoloji, Üniversite | by ☆ Şerafettin Turan
   Posted by:Şerafettin Turan
   Published :2019-09-08T14:28:51+00:00

  ANAYASAYI TEBD L VE TA Y R G R M NE KATILMAKLA SU LANDI 1973te Ankara S k y netim Komutanl na ba l mahkemede yarg land Yakla k bir bu uk y l s ren ve beraatla sonu lanan bu dava, asl nda lkenin 12 Mart 1971de ba layan d nemde i inde bulundu u dalgalanmalardan, at malardan, toplumsal tutars zl klardan ve 1940larda ba layan ayr malardan kaynaklanan s rt meleriANAYASAYI TEBD L VE TA Y R G R M NE KATILMAKLA SU LANDI 1973te Ankara S k y netim Komutanl na ba l mahkemede yarg land Yakla k bir bu uk y l s ren ve beraatla sonu lanan bu dava, asl nda lkenin 12 Mart 1971de ba layan d nemde i inde bulundu u dalgalanmalardan, at malardan, toplumsal tutars zl klardan ve 1940larda ba layan ayr malardan kaynaklanan s rt melerin sonucuyduTarihimiz boyunca kar la t m z ve bir t rl alt edemedi imiz toplumsal iki b y k noksan m z ya da kusurumuz var Bunlar n ilki, cemaatlerden, tarikatlardan ya da siyasal ve maddi karlardan kaynaklanan kutupla malar, hiziple meler ikincisi de, bir t rl stesinden gelemedi imiz k skan l klara dayanan ve rakip g r len ki iler hakk nda f rsat d t k e yap lan ihbarlard r hbarc l k ya da jurnalcilik, bizim tarih boyunca yenemedi imiz bir hastal k olarak devam ediyor Bilindi i gibi II Abd lhamid d neminde bu t r su lamalar jurnalcilik ad alt nda bir t r resmi g rev haline getirilmi ti inde bulundu umuz 2010lu y llarda da bunun ibret al nas rneklerini g r yoruzOF DR ERAFETT N TURAN, Cumhuriyet T rkiyesinin en nemli d nemlerinden birini belgeliyor lkemizin alkant lardan kurtulmas , huzur, g ven ve adalet ortam n n sa lanabilmesi i in ilk ko ulun, siyasal iktidarlar n ayr mc ideolojilere sapmadan t m vatanda lara kar e it davranmas , ikincisinin de vatanda lar n, bireylerin kin ve alma duygular ndan s yr l p as ls z iddialarla ihbarlarda, su duyurular nda bulunmamalar oldu una inan yorum.

  Comment 948

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *